Kategori Föreningsaktiviteter

BDF:s årsmöte 2024

BDF:s årsmöte 2024 genomförs söndagen den 18 februari 2024 kl 15.00 i Stöttboden på Beckholmen. Omkring den 25 januari 2024 kommer medlemmarna att få följande dokument tillsända:

a. Kallelse till och dagordning för årsmötet den 18 februari
b. Verksamhetsberättelse 2023/2024
c. Balans- och resultaträkning samt budget för 2023/2024
d. Valberedningens förslag
e. Dockningsberättelse för år 2023
f. Dockningsschema för år 2024
g. Medlemsfartyg per 31 december 2023

Tidsgränsen för motioner till årsmötet

BDF:s stadgar anger att motion till årsmötet skall inlämnas skriftligen till styrelsen senast den 5 januari vilket inför BDF:s årsmöte 2024 innebär att eventuella motioner skall inlämnas till någon av följande adresser senast den 5 januari 2024:

E-post: info@beckholmen.se
Brev: Beckholmens Dockförening, Västra Dockan, 115 21 Stockholm

Välkomna!

Nya regler för nyttjande av föreningens resurser antagna

För att i nu- och framtiden ge vägledning till BDF styrelse, administratör, övriga funktionärer och medlemmar, har styrelsen antagit ett regelverk för avgifter, nyttjande av föreningens resurser och praktiska aspekter på medlemskapet i BDF, med mera. Syftet har varit att klargöra och sätta på pränt de viktigaste reglerna som styr föreningens verksamhet så att skriftligt uttalade direktiv finns att tillgå till fördel för tydlighet, rättvisa och praktiskt arbete inom BDF. De principiella utgångspunkterna när regelverken tagits fram har varit BDF:s stadgar och dagens praktiska rutiner i framför allt administrativa avseenden. Merparten av reglerna har varit styrande under lång tid och innebär som nämnts i mångt och mycket förtydligande och detaljering av existerande regler. Regelverken finns att tillgå hos BDF administratör.

När regelverken togs fram har vi givit utrymme åt beskrivning av syften, målgrupper och framförallt bakgrund till reglerna. Avsikten är att läsaren får beskrivet i vilken ”anda” reglerna är formulerade så att de sätts in i sitt sammanhang och att orsakerna till deras existens framgår.

Säker rigg-seminarium

Beckholmens Dockförening, BDF, inbjuder härmed till ett seminarium 22 och 23 februari klockan 18.00–22.00 i Stöttboden på Beckholmen.

Jens Langert från Göteborg håller i kvällarna och vi bjuder på enklare fika så ät gärna middag innan. Antal deltagare är begränsat till 40 personer så först till kvarn gäller.

Anmälan görs till: li.solvika@hotmail.com

Välkomna!

BDF:s årsmöte 19 februari

Välkommen till BDF:s årsmöte 2023 som genomförs söndagen den 19 februari 2023 kl 15:00 i Stöttboden. Runt den 25 januari 2023 kommer medlemmarna att få följande dokument tillsända:
a. Kallelse till och dagordning för årsmötet den 19 februari
b. Verksamhetsberättelse 2022/2023
c. Balans- och resultaträkning samt budget för 2022/2023
d. Valberedningens förslag
e. Dockningsberättelse för år 2022
f. Dockningsschema för år 2023
g. Medlemsfartyg per 31 december 2022

Inför årsmötet behöver eventuella motioner inlämnas till någon av följande adresser senast den 5 januari 2023:
E-post: info@beckholmen.se
Brev: Beckholmens Dockförening, Västra Dockan, 115 21 Stockholm.

Arbetsdagen 6 november

En stor eloge till de 31 medlemmar som gjorde en fantastisk insats under arbetsdagen den 6 november. Ruttet virke byttes ut, lokaler städades, upplagen ordnades till, kajerna och området i övrigt snyggades upp och en hel del annat blev gjort. Under pauserna, och då lunchen i  synnerhet, gavs tillfälle till utbyte mellan deltagarna och arbetet tillsammans gav möjlighet till att lära känna medlemmar som man inte umgåtts med tidigare. Vädergudarna var på deltagarnas sida i form av ingen nederbörd, svag vind och uthärdlig lufttemperatur. Ännu en gång ”Bra jobbat” till deltagande medlemmar!

Var med och se när skutorna dockar ut på annandag påsk 18 april

Välkommen till en tjusig upplevelse när årets fyra vinterliggare dockar ut från Västra dockan. De fyra skutorna är Gretel, Ellen, Victoria och Agnes.

Vattnet släpps på kl. 13.00 på måndag 18 april annandag påsk. Det kommer att finnas försäljning av kaffe, korv och annat smått och gott. Samling sker uppe på berget ovanför dockan dä även flera skutor finns representerade. Föredrag och guidning varje hel timme kl. 11, 12 och 13.

För att hitta till Beckholmen ta spårvagn nummer 7 eller buss 67 till hållplats Skansen

Väl mött önskar Beckholmen dockförening!

BDF:s årsmöte senareläggs till 15 maj 2022

På grund av smittläget så bestämdes att BDF:s årsmöte den 20 februari flyttas fram till söndagen den 15 maj 2022 kl 15.00 i Stöttboden på Beckholmen.

Praktiskt innebär detta att kallelse och mötesdokumenten kommer att skickas till medlemmarna senast den 20 april.

Välkomna!

Välkommen till BDFs årsmöte den 20 februari

BDFs årsmöte 2022 genomförs söndagen den 20 februari 2022 kl 15:00 i Stöttboden på Beckholmen. I skrivande stund satsar vi på att kunna genomföra årsmötet fysiskt församlade i Stöttboden men om Covid-19-läget ändras så kan det bli på något annat sätt. Runt den 25 januari kommer vi att skicka ut få följande dokument till medlemmarna:

a. Kallelse och dagordning
b. Verksamhetsberättelse 2021/2022
c. Balans- och resultaträkning samt budget för 2022/2022
d. Revisionsberättelse
e. Valberedningens förslag
f. Dockningsberättelse 2021
g. Dockningsschema 2022
h. Medlemsfartyg 2021

Välkomna!

Glöm inte medlemsavgiften

Medlemsavgiften för verksamhetsåret 2022 skall betalas in senast den 31 december 2021. Du betalar till BDF:s
plusgiro 411 98 71-4. Avgifterna är:

Fartygsombud: 200 kr
Stödmedlem: 100 kr

Vid inbetalningen skall eget och eventuellt fartygsnamn anges. Att medlemsavgiften betalas i tid är speciellt viktigt för de fartygsombud och stödmedlemmar som innehar ID-kort att användas som ”nyckel” till Östra varvsgrinden.

Årsmötet 2022 blir den 20 februari

Styrelsen har beslutat att BDF Årsmöte 2022 genomförs söndagen den 20 februari 2022 med början kl 15.00 i Stöttboden, Beckholmen. Kan vara en god idé att redan nu notera detta i kalendern.