Beckholmens dockförening förfogar över kajer för reparation, underhåll och projektarbeten av fartygsombudens fartyg. Resurserna får efter beslut av styrelsen utnyttjas även av andra fartyg än fartygsombudens. Fartygsombudens fartyg äger dock alltid företräde.

För att kunna få en plats vid reparationskajen behöver man ansöka om ett kajplatsavtal. Det gör man genom att fylla i nedanstående ansökningsblankett:

Ansökan om kajplatsavtal

Följande dokument skall bifogas ansökan om kajplats:

  • För Ansökan om projektplatsavtal: Projektplan för avtalsperioden + kopia av gällande försäkringsbrev.
  • För Ansökan om reparentplatsavtal: Kort beskrivning av avsett arbete + kopia av gällande försäkringsbrev.
  • För Ansökan om permanentplatsavtal: Kopia av gällande försäkringsbrev.

Ansökan och frågor om kajplatsavtal skickas till BDF administratör Ossi Aalto (Mobil: 070-876 44 44. e-post: ossi.aalto@beckholmen.se)