Nedanstående styrande dokument reglerar BDF:s verksamhet ur principiell och praktisk synpunkt. Föreningens medlemmar kan i dessa dokument finna både förklaring till reglers bakgrund och beskrivning av dessas innehåll.

Allmänna ordningsregler

Ordningsregler för dockning och arbete i BDF:s docka

Regler för medlemskap

Regler för resursutnyttjande

Regler för avgifter