BDF:s årsmöte 2024

BDF:s årsmöte 2024 genomförs söndagen den 18 februari 2024 kl 15.00 i Stöttboden på Beckholmen. Omkring den 25 januari 2024 kommer medlemmarna att få följande dokument tillsända:

a. Kallelse till och dagordning för årsmötet den 18 februari
b. Verksamhetsberättelse 2023/2024
c. Balans- och resultaträkning samt budget för 2023/2024
d. Valberedningens förslag
e. Dockningsberättelse för år 2023
f. Dockningsschema för år 2024
g. Medlemsfartyg per 31 december 2023

Tidsgränsen för motioner till årsmötet

BDF:s stadgar anger att motion till årsmötet skall inlämnas skriftligen till styrelsen senast den 5 januari vilket inför BDF:s årsmöte 2024 innebär att eventuella motioner skall inlämnas till någon av följande adresser senast den 5 januari 2024:

E-post: info@beckholmen.se
Brev: Beckholmens Dockförening, Västra Dockan, 115 21 Stockholm

Välkomna!