Var med och rädda och förvalta det seglande kulturarvet! Som medlem i Beckholmens Dockförening är du med i en gemenskap som driver ett levande maritimt centrum för fartygsbevarande. Det finns två typer av medlemskap:

Fartygsombudsmedlemskap

De som äger fartyg som är anslutna till Sveriges Segelfartygsförbund (SSF) kan bli fartygsombudsmedlemmar. Man måste alltså först vara fartygsmedlem i SSF och sedan söka fartygsmedlemskap i dockföreningen. Medlemskap i dockföreningen möjliggör dockning, underhåll och reparation av fartygsombudens fartyg till ett rabatterat pris. Ett fartygsombudsmedlemskap kostar 200 kr/år.

Stödmedlemskap

Du som är intresserad av dockföreningens verksamhet kan bli stödmedlem. Ett stödmedlemskap kostar 100 kr/år. Betala in till vårt pg 411 98 71-4 och fyll i din anmälan nedan:

Du som väljer fartygsmedlemskap kommer att bli kontaktad av oss för vidare uppgifter om skeppet, etc.

Vad innebär medlemskapet?

Som fartygsombudsmedlem har du tillgång till en unik miljö. Beckholmens Maritima Centrum innefattar Västra dockan, kajsträckor, verkstäder och en föreningsbyggnad, Stöttboden, med personal- och gemensamhetsutrymmen, kök och kontor. Varje år går cirka 10-20 fartyg upp i föreningens docka. Torrsättningarna omfattar alla typer av tonnage. Varje vinter erbjuds flera platser för större restaureringsprojekt. Grundidén är enkel: Kostnader pressas genom att redaren erbjuds att själv tar ansvar för projektet i den omfattning man önskar. Grundkostnaden minimeras till en låg avgift för platsen i dockan. Varvets alla resurser i form av verkstäder och personalutrymmen står fritt till förfogande. Det finns även markytor för långtidsförvaring av virke. Skeppsbyggmästare och timmermän finns att tillgå.

Föreningens bastu. Vedeldad förstås.

Som medlem är du med och bidrar till att hålla Beckholmen levande. Egna insatser välkomnas och bidrar såväl till att hålla kostnaderna låga som till att föra hantverkskunnandet vidare. Då flera restaureringsprojekt pågår samtidigt ges även ypperliga tillfällen att ta del av arbeten på intilliggande fartyg. Kunskapsutbytet är givande. På detta vis bli också den Västra Beckholmsdockan till en kunskapsakademi för fartygsägarna.