Sveriges Segelfartygsförbund

Sveriges Segelfartygsförbund, SSF, organiserar idag 62 segelfartyg – slupar, jakter, galeaser, skonare, ketchar med flera. Förbundet verkar för att bevara det unika kulturarv som skutorna utgör och för att föra traditionen vidare till nästa generation.

Flera av segelfartygen anordnar seglarskolor – varför inte ta chansen att uppleva traditionella segelfartyg på nära håll med allt det innebär av tjärdoft, sjömanskap och kamratskap?

Segelfartygen var förr stommen i Sveriges infrastruktur men efter andra världskriget minskade deras betydelse för näringslivet snabbt, i takt med att handelsflottan motoriserades. Detta innebar dock inte slutet för alla skutor för även om de allra flesta idag är upphuggna finns ett litet fåtal av dem finns kvar i seglande skick – tack vare stora, oftast ideella, insatser från våra medlemmar.

SSF:s medlemmar har restaurerat ett 40-tal gamla skutskrov och byggt åtta nya segelfartyg: SOFIA LINNEA, GÖTHEBORG III, BOJORTEN, OSCAR II, GERDA, TRE KRONOR, HIORTEN och HOPPET av Brantevik.