Verkstad och såg

Här kan du läsa mer om föreningens lokaler, verkstäderna och sågen.

Föreningens maskiner får utnyttjas av medlemmarna. Men det gäller att man kan hantera dem.

Cirkelsågen.

Planhyveln.

Rikthyveln.