Här kan du få veta mer om föreningens lokaler, verkstäderna och sågen.

Föreningens maskiner får utnyttjas av medlemmarna. Men det gäller att man kan hantera dem.

Cirkelsågen.

Planhyveln.

Rikthyveln.