Nyheter

Kurs i heta arbeten

31 januari, 2024 13:0021:00

Den 31 januari är det kurs i Heta arbeten i Stöttboden kl 13.00-21.00 med avbrott för 1 timmes middagspaus. Den som vill anmäla sig kontaktar Li Solvika; li.solvika@hotmail.com

Det är begränsat med platser så först till kvarn gäller.

BDF:s årsmöte 2024

BDF:s årsmöte 2024 genomförs söndagen den 18 februari 2024 kl 15.00 i Stöttboden på Beckholmen. Omkring den 25 januari 2024 kommer medlemmarna att få följande dokument tillsända:

a. Kallelse till och dagordning för årsmötet den 18 februari
b. Verksamhetsberättelse 2023/2024
c. Balans- och resultaträkning samt budget för 2023/2024
d. Valberedningens förslag
e. Dockningsberättelse för år 2023
f. Dockningsschema för år 2024
g. Medlemsfartyg per 31 december 2023

Tidsgränsen för motioner till årsmötet

BDF:s stadgar anger att motion till årsmötet skall inlämnas skriftligen till styrelsen senast den 5 januari vilket inför BDF:s årsmöte 2024 innebär att eventuella motioner skall inlämnas till någon av följande adresser senast den 5 januari 2024:

E-post: info@beckholmen.se
Brev: Beckholmens Dockförening, Västra Dockan, 115 21 Stockholm

Välkomna!

Föreningens arbetsdagar 2023

Nu är datumen för 2023 års arbetsdagar på Beckholmen klara:

Söndagen den 2 april
Lördagen den 6 maj
Söndagen den 10 september
Lördagen den 28 oktober

Arbetsdagarna på Beckholmen är ett tillfälle då föreningens medlemmar träffas för att reparera, underhålla, snygga till och städa vårt område och dess utrustning. Vi hoppas att så många som möjligt kommer och gör en insats på Beckholmen under dessa dagar. Arbetsdagarna är också ett mycket trevligt tillfälle att umgås med andra medlemmar, byta erfarenheter om skutlivet, få råd och tips om underhåll liksom stärka föreningsbanden.

Välkomna!

Nya regler för nyttjande av föreningens resurser antagna

För att i nu- och framtiden ge vägledning till BDF styrelse, administratör, övriga funktionärer och medlemmar, har styrelsen antagit ett regelverk för avgifter, nyttjande av föreningens resurser och praktiska aspekter på medlemskapet i BDF, med mera. Syftet har varit att klargöra och sätta på pränt de viktigaste reglerna som styr föreningens verksamhet så att skriftligt uttalade direktiv finns att tillgå till fördel för tydlighet, rättvisa och praktiskt arbete inom BDF. De principiella utgångspunkterna när regelverken tagits fram har varit BDF:s stadgar och dagens praktiska rutiner i framför allt administrativa avseenden. Merparten av reglerna har varit styrande under lång tid och innebär som nämnts i mångt och mycket förtydligande och detaljering av existerande regler. Regelverken finns att tillgå hos BDF administratör.

När regelverken togs fram har vi givit utrymme åt beskrivning av syften, målgrupper och framförallt bakgrund till reglerna. Avsikten är att läsaren får beskrivet i vilken ”anda” reglerna är formulerade så att de sätts in i sitt sammanhang och att orsakerna till deras existens framgår.

Säker rigg-seminarium

Beckholmens Dockförening, BDF, inbjuder härmed till ett seminarium 22 och 23 februari klockan 18.00–22.00 i Stöttboden på Beckholmen.

Jens Langert från Göteborg håller i kvällarna och vi bjuder på enklare fika så ät gärna middag innan. Antal deltagare är begränsat till 40 personer så först till kvarn gäller.

Anmälan görs till: li.solvika@hotmail.com

Välkomna!

BDF:s årsmöte 19 februari

Välkommen till BDF:s årsmöte 2023 som genomförs söndagen den 19 februari 2023 kl 15:00 i Stöttboden. Runt den 25 januari 2023 kommer medlemmarna att få följande dokument tillsända:
a. Kallelse till och dagordning för årsmötet den 19 februari
b. Verksamhetsberättelse 2022/2023
c. Balans- och resultaträkning samt budget för 2022/2023
d. Valberedningens förslag
e. Dockningsberättelse för år 2022
f. Dockningsschema för år 2023
g. Medlemsfartyg per 31 december 2022

Inför årsmötet behöver eventuella motioner inlämnas till någon av följande adresser senast den 5 januari 2023:
E-post: info@beckholmen.se
Brev: Beckholmens Dockförening, Västra Dockan, 115 21 Stockholm.

Arbetsdagen 6 november

En stor eloge till de 31 medlemmar som gjorde en fantastisk insats under arbetsdagen den 6 november. Ruttet virke byttes ut, lokaler städades, upplagen ordnades till, kajerna och området i övrigt snyggades upp och en hel del annat blev gjort. Under pauserna, och då lunchen i  synnerhet, gavs tillfälle till utbyte mellan deltagarna och arbetet tillsammans gav möjlighet till att lära känna medlemmar som man inte umgåtts med tidigare. Vädergudarna var på deltagarnas sida i form av ingen nederbörd, svag vind och uthärdlig lufttemperatur. Ännu en gång ”Bra jobbat” till deltagande medlemmar!

Nystart av Scholare 2022–2023

Kunskapslyftet för aktiva skutseglare

Är du skutseglare eller vill bli? Samarbetet Scholare samlar ledare och erfarenhet från flera av Stockholms skolsegelfartyg med syfte att erbjuda en bredare teoretisk och praktisk utbildning för våra framtida besättningsmän. Vi vill skapa en trygg lärandemiljö med högt i tak där både högsta befäl som nybörjare kan lära sig av varandra och utvecklas som ledare. En av anledningarna med gemensam utbildning är att öka möjligheterna för utbyten mellan skutorna men även att erbjuda utbildning till privata skutägare och medseglare för ett säkrare sjömanskap. Kompetensutveckling och utbildning av besättning på segelfartyg – vill du veta mer och hur du kan delta?

Kontakt: scholare@syellen.se

Kiki Beije, Ellen
Hakon Malmborg, Constantia
Jakob Naredi och Märta Indebetou, Skeppsholmsgården
Li Solvika , BDF

Scholare samarbetet startade 2017 mellan skolsegelfartygen Ariel, Constantia, Ellen och Shamrock men alla skutföreningar/ägare är välkomna att ansluta sig till studiecirkeln

Hjälp med reparation av dockporten

Tätningslisten på dockportens östra halva är nu så sliten att den måste bytas per omgående. Detta arbete innebär att med SRV:s mobilkran lyfta ur östra porthalvan, lägga denna på en vagn som körs till lämplig plats så att tätningslisten kan bytas, porthalvan underhållas (slipas och målas mm) varefter den lyfts tillbaka till dockan. Enligt projektledaren Martin Elfvin kan en hel del av detta arbete göras av frivilliga medlemmar vilket skulle minska reparationskostnaderna högst avsevärt. Därför efterlyses nu 4-5 arbetsvilliga bland våra medlemmar för att genomföra i huvudsak underhållet av porthalvan. Detta beräknas ske den 13-16 oktober 2022 – anmälan kan göras till Martin Elfvin (mobil: 070-667 73 11. e-post: martin@elfvin.se).

Var med och se när skutorna dockar ut på annandag påsk 18 april

Välkommen till en tjusig upplevelse när årets fyra vinterliggare dockar ut från Västra dockan. De fyra skutorna är Gretel, Ellen, Victoria och Agnes.

Vattnet släpps på kl. 13.00 på måndag 18 april annandag påsk. Det kommer att finnas försäljning av kaffe, korv och annat smått och gott. Samling sker uppe på berget ovanför dockan dä även flera skutor finns representerade. Föredrag och guidning varje hel timme kl. 11, 12 och 13.

För att hitta till Beckholmen ta spårvagn nummer 7 eller buss 67 till hållplats Skansen

Väl mött önskar Beckholmen dockförening!