Nyheter

BDF:s årsmöte senareläggs till 15 maj 2022

På grund av smittläget så bestämdes att BDF:s årsmöte den 20 februari flyttas fram till söndagen den 15 maj 2022 kl 15.00 i Stöttboden på Beckholmen.

Praktiskt innebär detta att kallelse och mötesdokumenten kommer att skickas till medlemmarna senast den 20 april.

Välkomna!

Datum för årets arbetsdagar

Nu är datumen för 2022 års arbetsdagar på Beckholmen klara:

Lördag 2 april
Söndag 8 maj
Lördag 10 september
Söndag 6 november

Arbetsdagarna på Beckholmen är ett tillfälle då föreningens medlemmar träffas för att reparera, underhålla, snygga till och städa vårt område och dess utrustning. Vi hoppas att så många som möjligt kommer och gör en insats på Beckholmen under dessa dagar. Arbetsdagarna är också ett mycket trevligt tillfälle att umgås med andra medlemmar, byta erfarenheter om skutlivet, få råd och tips om underhåll liksom stärka föreningsbanden.

Välkomna!

Välkommen till BDFs årsmöte den 20 februari

BDFs årsmöte 2022 genomförs söndagen den 20 februari 2022 kl 15:00 i Stöttboden på Beckholmen. I skrivande stund satsar vi på att kunna genomföra årsmötet fysiskt församlade i Stöttboden men om Covid-19-läget ändras så kan det bli på något annat sätt. Runt den 25 januari kommer vi att skicka ut få följande dokument till medlemmarna:

a. Kallelse och dagordning
b. Verksamhetsberättelse 2021/2022
c. Balans- och resultaträkning samt budget för 2022/2022
d. Revisionsberättelse
e. Valberedningens förslag
f. Dockningsberättelse 2021
g. Dockningsschema 2022
h. Medlemsfartyg 2021

Välkomna!

Glöm inte medlemsavgiften

Medlemsavgiften för verksamhetsåret 2022 skall betalas in senast den 31 december 2021. Du betalar till BDF:s
plusgiro 411 98 71-4. Avgifterna är:

Fartygsombud: 200 kr
Stödmedlem: 100 kr

Vid inbetalningen skall eget och eventuellt fartygsnamn anges. Att medlemsavgiften betalas i tid är speciellt viktigt för de fartygsombud och stödmedlemmar som innehar ID-kort att användas som ”nyckel” till Östra varvsgrinden.

Tack till alla som var med på arbetsdagen 13 november

Hela BDF:s område fick en ordentlig uppsnyggning under höstens andra arbetsdag den 13 november då 33 medlemmar från 17 fartyg mötte upp för att göra en god insats. Östra kajen röjdes på materiel varav en del förpassades till den nyinstallerade pallstället utefter norra staketet. Dockans sidor och dockvall rensades från sly och skräp, mark- och virkesupplag städades ur och Sågboden länsades på spån och onödig materiel. Senare har också alla container på vårt område målats röda i ungefär samma nyans som Stöttboden.

Stort tack till er som deltog denna arbetsdag!

Årsmötet 2022 blir den 20 februari

Styrelsen har beslutat att BDF Årsmöte 2022 genomförs söndagen den 20 februari 2022 med början kl 15.00 i Stöttboden, Beckholmen. Kan vara en god idé att redan nu notera detta i kalendern.

SSFs årsmöte i Stöttboden den 27 november

Sveriges segelfartygsförbund (SSF) håller sitt årsmöte för 2021 i Stöttboden på Beckholmen lördagen den 27 november 2021. Lunch serveras i Stöttboden från kl 13.00 medan själva årsmötet börjar kl 14.00.

Välkommen till arbetsdag den 13 november

Välkommen till höstens andra arbetsdag lördag 13 november med samling kl 1000 i Stöttboden på
Beckholmen.

Grovprogrammet för arbetsdagen är som följer: Samling för fördelning av arbetsuppgifter, arbete fram till cirka kl 12.00, lättare lunch följd av fortsatt arbete som avslutas kl 16.00. Fika med bulle serveras under eftermiddagen. Direkt efter arbetsdagens slut kl 16.00 börjar BDF:s föreningsträff i vilken alla medlemmar och deras närmaste kan deltaga för att på ett lättsamt sätt umgås med likasinnade skutmänniskor och båtentusiaster. Föreningen bjuder på dryck med tilltugg, bland annat hamburgare med garnityr och sallad. Välkommen till att vara social över en öl etc i Stöttboden – man stannar så länge man vill.

Vinterliggarna har dockat in

Idogt arbete pågår nu på årets fyra vinterliggare, nämligen Gretel, Ellen, Victoria Sofie och Agnes. Utdockning sker den 19 april 2022.

Pallställ och virkesstick

Ett större pallställ har inköpts och ställts upp utefter norra stängslet på BDF:s område. Meningen är att merparten av medlemmarnas materiel på nya delen av Östra kajens trädäck skall läggas på pallar som förvaras i pallstället. Omflyttningen av materielen påbörjas under arbetsdagen den 13 november. Senare kommer ett antal virkesstick att tillverkas och placeras bland annat utefter stängslet mot Sjöskolan. Både pallställ och virkesstick kommer att vara försedda med tak liksom att vara åtkomliga för lastning och lossning med vår truck.