Nyheter

Var med och ta fram en flagga/vimpel för BDF!

Vi vet ju att många kreativa medlemmar finns i vår förening varför styrelsen härmed utlyser en tävling att föreslå dels en flagga för BDF att hissas på vårt arrendeområde, bland annat på dockvallen mellan Östra och Västra dockorna och dels en vimpel att kunna föras till exempel i riggen ombord i våra medlemsfartyg.

Mer information kommer i medlemsbrevet!

Välkommen till föreningens arbetsdag 12 september

Välkommen till höstens första arbetsdag söndag 12 september med samling kl 10:00 vid förrådsboden
på Beckholmen. Dagens uppläggning är den traditionella: Samling för fördelning av arbetsuppgifter, arbete fram till cirka kl 12, lättare (men mättande) lunch följd av fortsatt arbete som avslutas kl 16:00. Fika med bulle serveras
under eftermiddagen.

Höstens andra arbetdag blir den 13 november, eventuellt kombinerad med föreningsfest senare på eftermiddagen/kvällen.

Fokus under höstens bägge arbetsdagar kommer att riktas mot att få bättre ordning på vårt område så att
det kan utnyttjas bättre och vara vackrare att se på. Uppröjningen avser i huvudsak tre materieltyper:
a. Användbart och värdelöst virke som ligger i oftast oordnade högar.
b. Oanvänt trä-, plast- och metallmateriel som legat på området under alltför lång tid.
c. Skräp och värdelös materiel som ligger på marken utan att någon gör något åt det.

Välkomna!

Årsmötet 2021 sker under speciella former

Välkommen till att deltaga BDFs årsmöte som i år sker under speciella former, tyvärr orsakat av de restriktioner och rekommendationer om spridning av Covid-19-viruset som gäller just nu. Årsmötet sker med hjälp av e-post och/eller sms (”Per capsulam”) på liknande sätt som SSF genomförde sitt årsmöte i höstas. Erfarenheterna från detta ”möte” var att det i stort fungerade bra men att en del aspekter föll bort, bland annat möjligheten till tvåvägs diskussioner kring dagordningens olika punkter. Detta är ju tyvärr en oundviklig följd av denna mötesform.

Årsmöteshandlingar har skickats ut till medlemmarna per e-post. I de kan du läsa allt om årsmöytet och om hur det genomförs. Är du medlem och har inte fått något utskick, kontakta BDF. Kontrollera också att samtliga dokument är med i utskicket. Kontakta BDFs administratör Ossi Aalto, tel 070-876 44 44, e-post ossi.aalto@beckholmen.se, om något dokument fattas eller inte går att öppna.

Tänk på att betala din medlemsavgift om du inte redan har gjort det. Betald medlemsavgift är en förutsättning för att rätten att kunna påverka föreningens verksamhet genom motioner och röstning under årsmötet. Medlemsavgiften betalas till BDF:s plusgiro 411 98 71-4. Fartygsombud: 200 kr. Stödmedlem: 100 kr.

Nya kajen

Nya pirarna vid Östra kajen

Några frivilliga BDF-medlemmar och BDF:s vaktmästare har under Martin Elfvins ledning uträttat storverk vad gäller byggnationen av pirarna vid Östra kajen på Beckholmen. Pir 3 är helt klar och två fartyg har flyttats dit. Pir 2 är i stort sett också klar och balkarna för Pir 1 har gjorts färdiga för montering. Pirarna ser fantastiskt fina ut och passar väl in i omgivningen. Senare kommer belysning på pirarna att installeras liksom ett angöringsljus på respektive pirs nock.

Ellen och Sunbeam på plats vid Pir 3

Ellen och Sunbeam på plats vid Pir 3

Pir 2 nästan klar

Pir 2 nästan klar

Pir 1 på god väg

Pir 1 på god väg

Mörk kaj

Stegar och bättre belysning på gång

I slutet av november kommer YMH Teknik AB:s elektriker att installera strålkastare på tre stolpar, bastun och förrådsboden på BDF:s område. Syftet är att sprida ordentligt ljus över de nya och gamla delarna av Östra kajen liksom området mellan kajen och Stöttboden. På de tre stolparna kommer också sättas upp livräddningsutrustning bestående av livboj, kastlina, hake och eventuell stege.

Ett antal fasta säkerhetsstegar kommer inom någon vecka att installeras på Östra kajen, Ellens kaj och Västra dockan. Stegarna har tillverkats i BDF:s smedja och därefter sänts för galvning.

Vinterdockarna

Vinterperioden i dockan har börjat

Årets vinterperiod i dockan har nu börjat. Det är Ariel, Montana, Constantia och M20 som kommer att ligga inne för reparationer fram till 12 april 2021.

Räddningen av museifartyget M 20 påbörjad

Idag dockar minsveparen M 20 in i Västra torrdockan på Beckholmen i Stockholm. Under de kommande sex vintermånaderna kommer det k-märkta fartygets träskrov att repareras. Projektet är ett samarbete mellan Föreningen M 20, Beckholmens Dockförening och Båthantverkarna på Nya Djurgårdsvarvet.

Reparationerna handlar om fartygets skrov i trä; stäven i ek, delar av bordläggningen i mahogny, laskar (skarvar av bordläggningen) samt sudbandet av ek (relingslist). Minsveparen M20 är i övrigt i ett mycket gott sjögående skick.

Minsveparen 20 byggdes 1941 på Neglinge varv i Saltsjöbaden. Den ägs av svenska folket gemensamt genom Sjöhistoriska Museet och Statens Maritima och Transporthistoriska Museer (SMTM) men drivs och sköts helt ideellt av Föreningen M 20. Föreningen får inga statliga bidrag utan är helt beroende av ideellt arbete samt ekonomiskt stöd från enskilda entusiaster. Att hålla M 20 i gott sjögående skick är en grannlaga uppgift som förutom hängivet arbete kräver stora pengar till underhåll och reparationer. Kostnaden för reparationerna beräknas till cirka en miljon kr, vilket också är målet för den insamling som pågått under 2020. Det saknas fortfarande cirka 250 000 kr så insamlingen fortsätter och föreningen har gott hopp om att kunna samla in resterande
belopp under dockningsperioden.

Projektet med att rädda minsveparen bygger på ett samarbete mellan Föreningen M 20, Beckholmens Dockförening och Båthantverkarna på Nya Djurgårdsvarvet i Stockholm. Beckholmens Dockförening är en ideell förening som driver och förvaltar Västra dockan på Beckholmen. Här finns en unik erfarenhet av att torrsätta och underhålla gamla träfartyg. Båthantverkarna är en samling av mycket erfarna timmermän som arbetat med träbåtar under många år. Båthantverkarna utför träarbeten på de flesta typer av båtar och fartyg som till exempel däcksläggning, kölbyten och bordbyten. Verksamheten på Beckholmen och Nya Djurgårdsvarvet utgör en unik koncentration av kompetens och erfarenhet när det gäller sjöfart, fartyg och hantverkskunnande, speciellt vad gäller träfartyg.

– Detta är en stor dag för Föreningen M 20 och Fartyget M 20. Nu väntar sex månaders arbete för att säkerställa denna gamla minsvepares långsiktiga överlevnad. Förhoppningen är att vi kan sjösätta M 20 i april 2021 som en upprustad och fräsch 80-åring, säger Anders Torelm, ordförande i Föreningen M 20.

– Vi är mycket glada att ta emot minsveparen M 20 i vår docka på Beckholmen. Normalt arbetar vi med att hjälpa till att bevara skutor och andra äldre segelfartyg. Men träfartyget M 20 är också en del av vårt marina kulturarv och vi bistår gärna i arbetet att rädda M 20, säger Jan Hedegård, ordförande i Beckholmens Dockförening.

Kontaktpersoner

Anders Torelm,
ordförande Föreningen M 20
E-post: anders@sjohaga.se
Tel: 0735-23 29 16

Anne Sofie Eriksson
kommunikationsansvarig Föreningen M 20
E-post: annesofie@ordiarbete.se
Tel: 070-467 36 85

Jan Hedegård,
ordförande i Beckholmens Dockförening
E-post: jan.hedegard@icloud.com
Tel: 070-625 52 04

Om Minsveparen M 20 och Föreningen M 20

Minsveparen M 20 byggdes 1941 på Neglinge varv i Saltsjöbaden under brinnande krig. Efter lång och trogen tjänst hos svenska flottan och sjöfartsverket hotades M 20 av utrangering eller
skrotning 2005. Fartyget räddades till eftervärlden i april 2005 av den nybildade Föreningen M 20. Fartyget ägs idag av Statens maritima och transporthistoriska museer, som Sjöhistoriska museet är en del av. Föreningen M 20 sköter allt underhåll, bemannar och driver fartyget helt på ideell basis. Minsveparen M 20 är k-märkt av Sjöhistoriska museet och klassat som traditionsfartyg av Transportstyrelsen.

Fartygets hemmahamn är Stockholm vid Vasamuseet. Föreningen M 20 har ca 250 medlemmar och välkomnar alla som vill stödjaarbetet med att bevara museifartyget M 20.

Föreningen M 20
Hemsida: www.minsveparen.se / e-post: kontakt@minsveparen.se

Om Beckholmens Dockförening (BDF)

Beckholmens dockförening är en sektion av Sveriges Segelfartygsförbund och är verksam på Beckholmen mitt i Stockholm. Förbundet bildades 1976 och verkar för att bevara det unika kulturarv som segelfaryyg utgör och föra den traditionen vidare till nästa generation. BDF driver och förvaltar Västra Dockan på Beckholmen och har gjort så sedan 1987. Här kan medlemmar och även andra fartygsägare torrsätta, underhålla, reparera och renovera sina skepp till självkostnadspris, med tillgång till trä och metallverkstäder och yrkeskunniga hantverkare. Föreningen har sedan starten dockat in över tusen fartyg. Många träskepp har totalrenoverats under de långa vinter indockningarna och under de kortare sommar indockningarna sker ofta ett viktigt löpande underhåll.

Beckholmens Dockförrening
Hemsida: https://www.beckholmen.se / epost: info@beckholmen.se

Riggkurs med Ellen

Ellen kommer att hålla en kurs i riggunderhåll med planerad start onsdagen den 14 oktober 18.00-20.30 och därefter på onsdagskvällar fram till jul, med omstart efter jul och fram till april. Det blir ett gediget kursprogram med både tågvirkesarbeten och vajerunderhåll, liksom underhåll av block. Teori och praktik.

Ledare kommer Peter Rundström och Anna Grahn att vara.

Platsen är Ellens hemmahamn på Beckholmen.

Deltagaravgift höst (lika mycket i vår):
Ungdom upp till 25 år 600 kr
Vuxen 3036 kr

Kursen ges i samarbete med Studieförbundet NBV.

Anmälan & frågor:
Peter Rundström, 072-450 92 29
peter.rundstrom@syellen.se

Var med på höstens första arbetsdag!

Välkommen till höstens första arbetsdag på Beckholmen! Lördagen den 26 september kl 10 samlas vi på kajen vid förrådsboden varefter vi fördelar oss över lämpliga arbetsuppgifter.

Normalt arbetar vi ju oftast i grupper av olika storlekar men under rådande situation får vi anpassa arbets- och umgängessättet till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Alla ”arbetsföra” är välkomna, till exempel vuxna frivilliga av familjen, vänner, arbetskamrater, släkt, etc. Vill du ha en kopp kaffe innan jobbet går igång, är du välkommen att hämta kaffe från den termos som kommer att vara tillgänglig i förrådsboden. Runt 12-blecket kommer en enkel men fullt mättande lunch att serveras. Arbetsuppgifterna blir bland annat att se över kajernas plank, rensa bort sly på dockvallen, städa området och olika utrymmen, målningsarbeten och mycket mer.

Välkommen att göra en viktig och tacknämlig insats för vår förening!