Hjälp med reparation av dockporten

Tätningslisten på dockportens östra halva är nu så sliten att den måste bytas per omgående. Detta arbete innebär att med SRV:s mobilkran lyfta ur östra porthalvan, lägga denna på en vagn som körs till lämplig plats så att tätningslisten kan bytas, porthalvan underhållas (slipas och målas mm) varefter den lyfts tillbaka till dockan. Enligt projektledaren Martin Elfvin kan en hel del av detta arbete göras av frivilliga medlemmar vilket skulle minska reparationskostnaderna högst avsevärt. Därför efterlyses nu 4-5 arbetsvilliga bland våra medlemmar för att genomföra i huvudsak underhållet av porthalvan. Detta beräknas ske den 13-16 oktober 2022 – anmälan kan göras till Martin Elfvin (mobil: 070-667 73 11. e-post: martin@elfvin.se).