Innan du dockar in

Förändringar med anledning av covid-19-pandemin

För att under normala omständigheter få tillträde till varvsområdet på Beckholmen, krävs genomgången ”BDF Områdesutbildning” som sker i grupp under tre timmar i BDF:s samlingslokal i Stöttboden på Beckholmen. Eftersom ansamlingar av människor i Covid-19-tider inte är vettiga ur smittorisksynpunkt, har BDF nödgats att temporärt ersätta utbildningen i grupp med ett självstudiematerial så att reparations- och rustningsarbetena vid våra kajer och i dockan skall kunna fortsätta under säkra förhållanden även under pandemin. Genomläsning av informationsbildspelet är obligatorisk för att få tillträde till varvsområdet på Beckholmen och BDF:s docka.

BDF Områdesutbildning – Följebrev med instruktioner

BDF Omradesutbildning – Kortad version

När du blivit tilldelad en dockningsperiod får du ett bekräftelsebesked från BDF:s administratör. Bekräftelsebeskedet innehåller ett Dockningsavtal mellan dig och BDF. Det ska du skriva ut, skriva under och skicka till dockmästaren. Avtalet reglerar att BDF upplåter en plats i Västra dockan för ditt fartyg under förutsättning att samtliga villkor i punkterna nedan är uppfyllda innan indockningen sker:

Före indockningen skall du göra följande:

  • Kontrollera att bokningsbeskedets uppgifter stämmer – om inte, kontakta BDF:s dockmästare Henrik Helstad, tel 073-380 75 10, e-post henriksbatbyggosmide@gmail.com.
  • Läs noggrant ”Allmänna ordningsregler för Beckholmens Dockförening”.
  • Läs noggrant ”Ordningsregler för dockning och arbete i BDF:s docka”.
  • Ta del av informationen om ”BDF:s Områdesutbildning” och bestäm vem eller vilka av av fartygets besättning och medhjälpare under dockperioden, som behöver genomgå utbildningen.
  • Anmäl den personen/erna till ett av de föreslagna tillfällena för BDF:s områdesutbildning. Om inget av de föreslagna tillfällena passar, kontakta BDF: administratör, tel 070-876 44 44. e-post: ossi.aalto@beckholmen.se. OBS! Områdesutbildningen som kurs är tillfälligt ersatt av ett självstudiematerial, se ovan.
  • Kopiera försäkringsbrevet för fartyget så att försäkringstyp, försäkringsbelopp och giltighetsdatum tydligt framgår av kopian.
  • Underteckna dockningsavtalet.
  • Snarast möjligt sända det undertecknade dockningsavtalet och kopian av försäkringsbrevet till BDF:s administratör, antingen via e-post eller brevpost.
  • Snarast betala bifogad faktura.

Avgifterna för indockningen framgår av bokningsbeskedet och avtalet. Avgifterna ska erläggas i förskott till BDF, plusgiro 411 98 7 – 4 med angivande av fakturanummer.

Om fartygets ombud/representant försummar att uppfylla avtalets regler eller underlåter att följa de regler som nämns i punkterna ovan, får BDF ensidigt upphäva dockningsavtalet med omedelbar verkan.

Allmänna ordningsregler för Beckholmens Dockförening

Ordningsregler för dockning och arbete i BDF:s docka

BDF:s områdesutbildning