När du blivit tilldelad en dockningsperiod får du ett bekräftelsebesked från BDF:s administratör. Bekräftelsebeskedet innehåller ett Dockningsavtal mellan dig och BDF. Det ska du skriva ut, skriva under och skicka till dockmästaren. Avtalet reglerar att BDF upplåter en plats i Västra dockan för ditt fartyg under förutsättning att samtliga villkor i punkterna nedan är uppfyllda innan indockningen sker:

Före indockningen skall du göra följande:

  • Kontrollera att bokningsbeskedets uppgifter stämmer – om inte, kontakta BDF:s dockmästare Martin Elfvin, tel 070-667 73 11, e-post martin@elfvin.se.
  • Läs noggrant ”Allmänna ordningsregler för Beckholmens Dockförening”.
  • Läs noggrant ”Ordningsregler för dockning och arbete i BDF:s docka”.
  • Ta del av informationen om ”BDF:s Områdesutbildning” och bestäm vem eller vilka av av fartygets besättning och medhjälpare under dockperioden, som behöver genomgå utbildningen.
  • Anmäl den personen/erna till ett av de föreslagna tillfällena för BDF:s områdesutbildning. Om inget av de föreslagna tillfällena passar, kontakta BDF: administratör, tel 070-876 44 44. e-post: ossi.aalto@beckholmen.se.
  • Kopiera försäkringsbrevet för fartyget så att försäkringstyp, försäkringsbelopp och giltighetsdatum tydligt framgår av kopian.
  • Underteckna dockningsavtalet.
  • Snarast möjligt sända det undertecknade dockningsavtalet och kopian av försäkringsbrevet till BDF:s administratör, antingen via e-post eller brevpost.
  • Snarast betala bifogad faktura.

Avgifterna för indockningen framgår av bokningsbeskedet och avtalet. Avgifterna ska erläggas i förskott till BDF, plusgiro 411 98 7 – 4 med angivande av fakturanummer.

Om fartygets ombud/representant försummar att uppfylla avtalets regler eller underlåter att följa de regler som nämns i punkterna ovan, får BDF ensidigt upphäva dockningsavtalet med omedelbar verkan.

Allmänna ordningsregler för Beckholmens Dockförening

Ordningsregler för dockning och arbete i BDF:s docka

BDF:s områdesutbildning