BDF:s årsmöte senareläggs till 15 maj 2022

På grund av smittläget så bestämdes att BDF:s årsmöte den 20 februari flyttas fram till söndagen den 15 maj 2022 kl 15.00 i Stöttboden på Beckholmen.

Praktiskt innebär detta att kallelse och mötesdokumenten kommer att skickas till medlemmarna senast den 20 april.

Välkomna!