Tack till alla som var med på arbetsdagen 13 november

Hela BDF:s område fick en ordentlig uppsnyggning under höstens andra arbetsdag den 13 november då 33 medlemmar från 17 fartyg mötte upp för att göra en god insats. Östra kajen röjdes på materiel varav en del förpassades till den nyinstallerade pallstället utefter norra staketet. Dockans sidor och dockvall rensades från sly och skräp, mark- och virkesupplag städades ur och Sågboden länsades på spån och onödig materiel. Senare har också alla container på vårt område målats röda i ungefär samma nyans som Stöttboden.

Stort tack till er som deltog denna arbetsdag!