BDF:s årsmöte 19 februari

Välkommen till BDF:s årsmöte 2023 som genomförs söndagen den 19 februari 2023 kl 15:00 i Stöttboden. Runt den 25 januari 2023 kommer medlemmarna att få följande dokument tillsända:
a. Kallelse till och dagordning för årsmötet den 19 februari
b. Verksamhetsberättelse 2022/2023
c. Balans- och resultaträkning samt budget för 2022/2023
d. Valberedningens förslag
e. Dockningsberättelse för år 2022
f. Dockningsschema för år 2023
g. Medlemsfartyg per 31 december 2022

Inför årsmötet behöver eventuella motioner inlämnas till någon av följande adresser senast den 5 januari 2023:
E-post: info@beckholmen.se
Brev: Beckholmens Dockförening, Västra Dockan, 115 21 Stockholm.