Arbetsdagen 6 november

En stor eloge till de 31 medlemmar som gjorde en fantastisk insats under arbetsdagen den 6 november. Ruttet virke byttes ut, lokaler städades, upplagen ordnades till, kajerna och området i övrigt snyggades upp och en hel del annat blev gjort. Under pauserna, och då lunchen i  synnerhet, gavs tillfälle till utbyte mellan deltagarna och arbetet tillsammans gav möjlighet till att lära känna medlemmar som man inte umgåtts med tidigare. Vädergudarna var på deltagarnas sida i form av ingen nederbörd, svag vind och uthärdlig lufttemperatur. Ännu en gång ”Bra jobbat” till deltagande medlemmar!