Kategori Föreningsaktiviteter

Var med och ta fram en flagga/vimpel för BDF!

Vi vet ju att många kreativa medlemmar finns i vår förening varför styrelsen härmed utlyser en tävling att föreslå dels en flagga för BDF att hissas på vårt arrendeområde, bland annat på dockvallen mellan Östra och Västra dockorna och dels en vimpel att kunna föras till exempel i riggen ombord i våra medlemsfartyg.

Mer information kommer i medlemsbrevet!

Årsmötet 2021 sker under speciella former

Välkommen till att deltaga BDFs årsmöte som i år sker under speciella former, tyvärr orsakat av de restriktioner och rekommendationer om spridning av Covid-19-viruset som gäller just nu. Årsmötet sker med hjälp av e-post och/eller sms (”Per capsulam”) på liknande sätt som SSF genomförde sitt årsmöte i höstas. Erfarenheterna från detta ”möte” var att det i stort fungerade bra men att en del aspekter föll bort, bland annat möjligheten till tvåvägs diskussioner kring dagordningens olika punkter. Detta är ju tyvärr en oundviklig följd av denna mötesform.

Årsmöteshandlingar har skickats ut till medlemmarna per e-post. I de kan du läsa allt om årsmöytet och om hur det genomförs. Är du medlem och har inte fått något utskick, kontakta BDF. Kontrollera också att samtliga dokument är med i utskicket. Kontakta BDFs administratör Ossi Aalto, tel 070-876 44 44, e-post ossi.aalto@beckholmen.se, om något dokument fattas eller inte går att öppna.

Tänk på att betala din medlemsavgift om du inte redan har gjort det. Betald medlemsavgift är en förutsättning för att rätten att kunna påverka föreningens verksamhet genom motioner och röstning under årsmötet. Medlemsavgiften betalas till BDF:s plusgiro 411 98 71-4. Fartygsombud: 200 kr. Stödmedlem: 100 kr.

Riggkurs med Ellen

Ellen kommer att hålla en kurs i riggunderhåll med planerad start onsdagen den 14 oktober 18.00-20.30 och därefter på onsdagskvällar fram till jul, med omstart efter jul och fram till april. Det blir ett gediget kursprogram med både tågvirkesarbeten och vajerunderhåll, liksom underhåll av block. Teori och praktik.

Ledare kommer Peter Rundström och Anna Grahn att vara.

Platsen är Ellens hemmahamn på Beckholmen.

Deltagaravgift höst (lika mycket i vår):
Ungdom upp till 25 år 600 kr
Vuxen 3036 kr

Kursen ges i samarbete med Studieförbundet NBV.

Anmälan & frågor:
Peter Rundström, 072-450 92 29
peter.rundstrom@syellen.se

Var med på höstens första arbetsdag!

Välkommen till höstens första arbetsdag på Beckholmen! Lördagen den 26 september kl 10 samlas vi på kajen vid förrådsboden varefter vi fördelar oss över lämpliga arbetsuppgifter.

Normalt arbetar vi ju oftast i grupper av olika storlekar men under rådande situation får vi anpassa arbets- och umgängessättet till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Alla ”arbetsföra” är välkomna, till exempel vuxna frivilliga av familjen, vänner, arbetskamrater, släkt, etc. Vill du ha en kopp kaffe innan jobbet går igång, är du välkommen att hämta kaffe från den termos som kommer att vara tillgänglig i förrådsboden. Runt 12-blecket kommer en enkel men fullt mättande lunch att serveras. Arbetsuppgifterna blir bland annat att se över kajernas plank, rensa bort sly på dockvallen, städa området och olika utrymmen, målningsarbeten och mycket mer.

Välkommen att göra en viktig och tacknämlig insats för vår förening!

Arbetsdagen 16 maj

Vårens arbetsdag på Beckholmen lockade cirka 15 deltagare.

Vi hade förstås ett fint, soligt väder. Vi påbörjade bygget av det nya förrådskjulet i nya kajens sydvästra ände. Det byggdes också ett regnskydd för trucken mellan containrarna. Till lunch avnjöt vi en god soppa och smörgåsar.

Kom på föreningens arbetsdag

Eftersom behovet av flinka armar och ben är särskilt stort under denna vår på grund av omdispositionen av vårt område, kommer här en påminnelse om arbetsdagen på Beckholmen den 15 mars.

Vi samlas kl 10.00 i Stöttboden (eller en stund före om man vill fika innan arbetet påbörjas), fördelar arbetsuppgifterna och jobbar fram till en mättande och god lunch omkring kl 12 för att sedan fortsätta arbetet till kl 16.

Ta på den klädsel inkl. arbetshandskar du normalt har under jobb på Beckholmen och kom till en dag med givande insats för alla i föreningen och i trevligt sällskap med likasinnat skutfolk.

Du är naturligtvis särskilt välkommen till Beckholmen just på söndag, önskar

BDF styrelse

Årsmöte 23 februari

Välkommen till årsmöte för Beckholmens dockförening i Stöttboden den 23 februari kl 15-17. Kom ihåg att betala medlemsavgiften!

Beckholmsåret 2018

2018 blev ett rekordår för Beckholmens dockförening då antalet torrsatta fartyg uppgick till rekordartat 57 stycken i jämförelse med 33 fartyg 2017. Här kommer lite mer info om det gångna året:

Årets fyra vinterliggare är Ariel, Ellen, Montana och Sunbeam. Utdockningen är planerad till fredag den 12 april 2019.

Östra Kajen, som nu sträcker sig mellan södra och norra pontonfästena, har varit plats för projektarbeten, reparenter, förtöjning av gästande fartyg och tillfälliga kajstudsar för lossning och lastning av materiel liksom em- och debarkering av passagerare och besättningar, med mera.

På så kallad permanentplats har under verksamhetsåret legat Ellen och Sunbeam.

Till vårens arbetsdag den 5 maj 2018 kom omkring 30 personer som gjorde utmärkta insatser genom att snygga upp på arrendeområdet, underhålla kajer och dockan samt städa vår maskinhall.

I höstas kallades till två arbetsdagar (tidigare bara en under hösten) för att ge fler möjlighet att deltaga och öka den totala arbetsinsatsen. Totalt inställde sig cirka 25 personer för arbete på arrendeområdet, intaga lunch och språka med föreningskollegor.

Utbildning, fartygsvisa möten, fester, styrelsemöten och annat har ofta förekommit i Stöttbodens samlingsrum.

Föreningens maskinhall har som vanligt använts till allehanda underhålls- och
reparationsarbeten.

BDF:s årsmöte 18/1 2018

Så har vi snart avverkat ytterligare ett verksamhetsår och om drygt två månader har föreningen sitt årsmöte söndagen den 18 februari 2018 med början kl 15:00 i Stöttboden på Beckholmen. En formell kallelse kommer medlemmarna till del omkring den 20 januari. Styrelsen skall, under sista styrelsemötet innan årsmötet, gå igenom alla årsmötesdokument och därefter sända dessa till medlemmarna vilket beräknas bli under första veckan i februari.

Viktig påminnelse 1: Endast medlemmar av BDF är röstberättigade under årsmötet och för att vara medlem måste man innan årsmötet ha betalat årsavgiften för år 2018. Detta görs till Plusgiro 411 98 71-4 (200 kr för fartygsombud och 100 kr för stödmedlem) med angivande av namn och eventuellt fartyg.

Viktig påminnelse 2: Motioner som önskas behandlas under årsmötet sänds senast den 5 januari 2018 till BDF styrelse via e-post under adress info@beckholmen.se eller per brev med postadress Beckholmens Dockförening, Västra Dockan, 115 21 Stockholm.