Årsmötet 2021 sker under speciella former

Välkommen till att deltaga BDFs årsmöte som i år sker under speciella former, tyvärr orsakat av de restriktioner och rekommendationer om spridning av Covid-19-viruset som gäller just nu. Årsmötet sker med hjälp av e-post och/eller sms (”Per capsulam”) på liknande sätt som SSF genomförde sitt årsmöte i höstas. Erfarenheterna från detta ”möte” var att det i stort fungerade bra men att en del aspekter föll bort, bland annat möjligheten till tvåvägs diskussioner kring dagordningens olika punkter. Detta är ju tyvärr en oundviklig följd av denna mötesform.

Årsmöteshandlingar har skickats ut till medlemmarna per e-post. I de kan du läsa allt om årsmöytet och om hur det genomförs. Är du medlem och har inte fått något utskick, kontakta BDF. Kontrollera också att samtliga dokument är med i utskicket. Kontakta BDFs administratör Ossi Aalto, tel 070-876 44 44, e-post ossi.aalto@beckholmen.se, om något dokument fattas eller inte går att öppna.

Tänk på att betala din medlemsavgift om du inte redan har gjort det. Betald medlemsavgift är en förutsättning för att rätten att kunna påverka föreningens verksamhet genom motioner och röstning under årsmötet. Medlemsavgiften betalas till BDF:s plusgiro 411 98 71-4. Fartygsombud: 200 kr. Stödmedlem: 100 kr.