Kategori Föreningsaktiviteter

BDF:s årsmöte 18/1 2018

Så har vi snart avverkat ytterligare ett verksamhetsår och om drygt två månader har föreningen sitt årsmöte söndagen den 18 februari 2018 med början kl 15:00 i Stöttboden på Beckholmen. En formell kallelse kommer medlemmarna till del omkring den 20 januari. Styrelsen skall, under sista styrelsemötet innan årsmötet, gå igenom alla årsmötesdokument och därefter sända dessa till medlemmarna vilket beräknas bli under första veckan i februari.

Viktig påminnelse 1: Endast medlemmar av BDF är röstberättigade under årsmötet och för att vara medlem måste man innan årsmötet ha betalat årsavgiften för år 2018. Detta görs till Plusgiro 411 98 71-4 (200 kr för fartygsombud och 100 kr för stödmedlem) med angivande av namn och eventuellt fartyg.

Viktig påminnelse 2: Motioner som önskas behandlas under årsmötet sänds senast den 5 januari 2018 till BDF styrelse via e-post under adress info@beckholmen.se eller per brev med postadress Beckholmens Dockförening, Västra Dockan, 115 21 Stockholm.

Dockföreningen på mässa

Under båtmässan Allt för sjön i Stockholm deltog Beckholmens Dockförening och Sveriges Segelfartygsförbund med en monter. Många besökare var intresserade av att få veta mer om vår verksamhet, att segla skuta och att delta i tävlingen där man skulle gissa vikten på ett stort block.

Tack till alla er som var med och bemannade montern!