Kom på föreningens arbetsdag

Eftersom behovet av flinka armar och ben är särskilt stort under denna vår på grund av omdispositionen av vårt område, kommer här en påminnelse om arbetsdagen på Beckholmen den 15 mars.

Vi samlas kl 10.00 i Stöttboden (eller en stund före om man vill fika innan arbetet påbörjas), fördelar arbetsuppgifterna och jobbar fram till en mättande och god lunch omkring kl 12 för att sedan fortsätta arbetet till kl 16.

Ta på den klädsel inkl. arbetshandskar du normalt har under jobb på Beckholmen och kom till en dag med givande insats för alla i föreningen och i trevligt sällskap med likasinnat skutfolk.

Du är naturligtvis särskilt välkommen till Beckholmen just på söndag, önskar

BDF styrelse