Beckholmsåret 2018

2018 blev ett rekordår för Beckholmens dockförening då antalet torrsatta fartyg uppgick till rekordartat 57 stycken i jämförelse med 33 fartyg 2017. Här kommer lite mer info om det gångna året:

Årets fyra vinterliggare är Ariel, Ellen, Montana och Sunbeam. Utdockningen är planerad till fredag den 12 april 2019.

Östra Kajen, som nu sträcker sig mellan södra och norra pontonfästena, har varit plats för projektarbeten, reparenter, förtöjning av gästande fartyg och tillfälliga kajstudsar för lossning och lastning av materiel liksom em- och debarkering av passagerare och besättningar, med mera.

På så kallad permanentplats har under verksamhetsåret legat Ellen och Sunbeam.

Till vårens arbetsdag den 5 maj 2018 kom omkring 30 personer som gjorde utmärkta insatser genom att snygga upp på arrendeområdet, underhålla kajer och dockan samt städa vår maskinhall.

I höstas kallades till två arbetsdagar (tidigare bara en under hösten) för att ge fler möjlighet att deltaga och öka den totala arbetsinsatsen. Totalt inställde sig cirka 25 personer för arbete på arrendeområdet, intaga lunch och språka med föreningskollegor.

Utbildning, fartygsvisa möten, fester, styrelsemöten och annat har ofta förekommit i Stöttbodens samlingsrum.

Föreningens maskinhall har som vanligt använts till allehanda underhålls- och
reparationsarbeten.