Föreningens arbetsdagar 2023

Nu är datumen för 2023 års arbetsdagar på Beckholmen klara:

Söndagen den 2 april
Lördagen den 6 maj
Söndagen den 10 september
Lördagen den 28 oktober

Arbetsdagarna på Beckholmen är ett tillfälle då föreningens medlemmar träffas för att reparera, underhålla, snygga till och städa vårt område och dess utrustning. Vi hoppas att så många som möjligt kommer och gör en insats på Beckholmen under dessa dagar. Arbetsdagarna är också ett mycket trevligt tillfälle att umgås med andra medlemmar, byta erfarenheter om skutlivet, få råd och tips om underhåll liksom stärka föreningsbanden.

Välkomna!

Datum för årets arbetsdagar

Nu är datumen för 2022 års arbetsdagar på Beckholmen klara:

Lördag 2 april
Söndag 8 maj
Lördag 10 september
Söndag 6 november

Arbetsdagarna på Beckholmen är ett tillfälle då föreningens medlemmar träffas för att reparera, underhålla, snygga till och städa vårt område och dess utrustning. Vi hoppas att så många som möjligt kommer och gör en insats på Beckholmen under dessa dagar. Arbetsdagarna är också ett mycket trevligt tillfälle att umgås med andra medlemmar, byta erfarenheter om skutlivet, få råd och tips om underhåll liksom stärka föreningsbanden.

Välkomna!

Tack till alla som var med på arbetsdagen 13 november

Hela BDF:s område fick en ordentlig uppsnyggning under höstens andra arbetsdag den 13 november då 33 medlemmar från 17 fartyg mötte upp för att göra en god insats. Östra kajen röjdes på materiel varav en del förpassades till den nyinstallerade pallstället utefter norra staketet. Dockans sidor och dockvall rensades från sly och skräp, mark- och virkesupplag städades ur och Sågboden länsades på spån och onödig materiel. Senare har också alla container på vårt område målats röda i ungefär samma nyans som Stöttboden.

Stort tack till er som deltog denna arbetsdag!

Välkommen till arbetsdag den 13 november

Välkommen till höstens andra arbetsdag lördag 13 november med samling kl 1000 i Stöttboden på
Beckholmen.

Grovprogrammet för arbetsdagen är som följer: Samling för fördelning av arbetsuppgifter, arbete fram till cirka kl 12.00, lättare lunch följd av fortsatt arbete som avslutas kl 16.00. Fika med bulle serveras under eftermiddagen. Direkt efter arbetsdagens slut kl 16.00 börjar BDF:s föreningsträff i vilken alla medlemmar och deras närmaste kan deltaga för att på ett lättsamt sätt umgås med likasinnade skutmänniskor och båtentusiaster. Föreningen bjuder på dryck med tilltugg, bland annat hamburgare med garnityr och sallad. Välkommen till att vara social över en öl etc i Stöttboden – man stannar så länge man vill.

Välkommen till föreningens arbetsdag 12 september

Välkommen till höstens första arbetsdag söndag 12 september med samling kl 10:00 vid förrådsboden
på Beckholmen. Dagens uppläggning är den traditionella: Samling för fördelning av arbetsuppgifter, arbete fram till cirka kl 12, lättare (men mättande) lunch följd av fortsatt arbete som avslutas kl 16:00. Fika med bulle serveras
under eftermiddagen.

Höstens andra arbetdag blir den 13 november, eventuellt kombinerad med föreningsfest senare på eftermiddagen/kvällen.

Fokus under höstens bägge arbetsdagar kommer att riktas mot att få bättre ordning på vårt område så att
det kan utnyttjas bättre och vara vackrare att se på. Uppröjningen avser i huvudsak tre materieltyper:
a. Användbart och värdelöst virke som ligger i oftast oordnade högar.
b. Oanvänt trä-, plast- och metallmateriel som legat på området under alltför lång tid.
c. Skräp och värdelös materiel som ligger på marken utan att någon gör något åt det.

Välkomna!

Arbetsdagen 2019

Välkommen till höstens arbetsdag!

BDF välkomnar alla medlemmar till höstens arbetsdag. Lördagen 28 september 2019 med samling i stöttboden kl 10:00. Vi håller på cirka fram till kl 15:00.

Arbetet under arbetsdagen kommer att inriktas på att förbereda och i viss mån genomföra den förestående stora omdispositionen av vårt arrendeområde. Omdispositionen berör alla som för närvarande förvarar virke och annan materiel på vårt område. Därför är det viktigt att alla ni som har någon form av materiel på Beckholmen närvarar under hela arbetsdagen för att dels bestämma behövligt utrymme för den egna materielen, dels märka upp denna materiel och dels om möjligt flytta materielen till ny plats enligt planen för omdispositionen. Möt därför upp i stora skaror för att i få överblick över den egna materielen och/eller arbeta med uppgifter på arrendeområdet.

Kaffe på morgonen och en lättare men klart mättande lunch serveras omkring kl 12.

Styrelsen

Arbetsdagen 22 oktober

Lördagen den 22 september var det dags för en av höstens två arbetsdagar på Beckholmen. Det städades, byggdes och reparerades på kajerna, i dockan och på andra ställen. Tack till alla er som var med! Nästa arbetsdag är lördagen den 27 oktober. Då hoppas vi få se ännu fler föreningsmedlemmar.

Höstens arbetsdag

Omkring 30 medlemmar samlades lördagen den 30 september 2017 på Beckholmen för att städa och underhålla vår anläggning. Ett arbetslag klättrade med dödsförakt på dockväggarna för att röja dessa fria från sly och skräp, andra lag gjorde rent på dockvallen och inne i maskinhallen medan åter andra lag ersatte dåliga kajbrädor med nya. Anläggningen fick med andra ord en ordentlig tillsyn vilket de deltagande medlemmarna skall ha stort tack för.