Höstens arbetsdag

Omkring 30 medlemmar samlades lördagen den 30 september 2017 på Beckholmen för att städa och underhålla vår anläggning. Ett arbetslag klättrade med dödsförakt på dockväggarna för att röja dessa fria från sly och skräp, andra lag gjorde rent på dockvallen och inne i maskinhallen medan åter andra lag ersatte dåliga kajbrädor med nya. Anläggningen fick med andra ord en ordentlig tillsyn vilket de deltagande medlemmarna skall ha stort tack för.