Välkommen till höstens arbetsdag!

BDF välkomnar alla medlemmar till höstens arbetsdag. Lördagen 28 september 2019 med samling i stöttboden kl 10:00. Vi håller på cirka fram till kl 15:00.

Arbetet under arbetsdagen kommer att inriktas på att förbereda och i viss mån genomföra den förestående stora omdispositionen av vårt arrendeområde. Omdispositionen berör alla som för närvarande förvarar virke och annan materiel på vårt område. Därför är det viktigt att alla ni som har någon form av materiel på Beckholmen närvarar under hela arbetsdagen för att dels bestämma behövligt utrymme för den egna materielen, dels märka upp denna materiel och dels om möjligt flytta materielen till ny plats enligt planen för omdispositionen. Möt därför upp i stora skaror för att i få överblick över den egna materielen och/eller arbeta med uppgifter på arrendeområdet.

Kaffe på morgonen och en lättare men klart mättande lunch serveras omkring kl 12.

Styrelsen