Nystart av Scholare 2022–2023

Kunskapslyftet för aktiva skutseglare

Är du skutseglare eller vill bli? Samarbetet Scholare samlar ledare och erfarenhet från flera av Stockholms skolsegelfartyg med syfte att erbjuda en bredare teoretisk och praktisk utbildning för våra framtida besättningsmän. Vi vill skapa en trygg lärandemiljö med högt i tak där både högsta befäl som nybörjare kan lära sig av varandra och utvecklas som ledare. En av anledningarna med gemensam utbildning är att öka möjligheterna för utbyten mellan skutorna men även att erbjuda utbildning till privata skutägare och medseglare för ett säkrare sjömanskap. Kompetensutveckling och utbildning av besättning på segelfartyg – vill du veta mer och hur du kan delta?

Kontakt: scholare@syellen.se

Kiki Beije, Ellen
Hakon Malmborg, Constantia
Jakob Naredi och Märta Indebetou, Skeppsholmsgården
Li Solvika , BDF

Scholare samarbetet startade 2017 mellan skolsegelfartygen Ariel, Constantia, Ellen och Shamrock men alla skutföreningar/ägare är välkomna att ansluta sig till studiecirkeln

Förrådsboden

BDFs förrådsbod är nu klar

Förrådsboden är nu färdig så att BDF:s väderkänsliga materiel kan förvaras under tak, bland annat vagnar, skottkärror, pallyftare, spadar, skyfflar, städmateriel, grill och mycket annat. Boden består av korrugerad rödfärgad plåt med vissa transparanta paneler så att naturligt ljus kan komma in. Meningen är att medlemmarna kan låna materielen under förutsättning att den omedelbart efter avslutad användning ställs tillbaka där den togs och i rengjort skick.

Ett stort tack till de som varit med och fått boden på plats!

BDF:s policy under Covid-19-pandemin

Under Covid-19-pandemin gäller följande för BDF:s område:

1. Lojalt följa de rekommendationer och bestämmelser som svenska myndigheter, bland andra Folkhälsomyndigheten, utfärdar.

2. Avstå från att besöka BDF:s område om symptom finns som kan misstänkas bero på Covid-19.

3. Minimera antalet personer på området, det vill säga endast absolut nödvändig personal och dito besökare.

4. I princip avstå från sammankomster eller umgänge med fler än två personer inomhus i BDF:s byggnader.

5. Hålla minst tre meters avstånd till personer som man inte vet om de har varit symptomfria i minst 14 dagar under 100-procentig karantän.

6. Iaktta extra noggrann handhygien.

Constantia i dockan

Just nu har vi Constantia i Västra dockan. Diverse reparationer står på programmet. Dockperioden innan var det hela fyra skepp inne: Finn, Jens Kiil, Ariadne och Sentosa.