BDF:s policy under Covid-19-pandemin

Under Covid-19-pandemin gäller följande för BDF:s område:

1. Lojalt följa de rekommendationer och bestämmelser som svenska myndigheter, bland andra Folkhälsomyndigheten, utfärdar.

2. Avstå från att besöka BDF:s område om symptom finns som kan misstänkas bero på Covid-19.

3. Minimera antalet personer på området, det vill säga endast absolut nödvändig personal och dito besökare.

4. I princip avstå från sammankomster eller umgänge med fler än två personer inomhus i BDF:s byggnader.

5. Hålla minst tre meters avstånd till personer som man inte vet om de har varit symptomfria i minst 14 dagar under 100-procentig karantän.

6. Iaktta extra noggrann handhygien.