BDFs förrådsbod är nu klar

Förrådsboden är nu färdig så att BDF:s väderkänsliga materiel kan förvaras under tak, bland annat vagnar, skottkärror, pallyftare, spadar, skyfflar, städmateriel, grill och mycket annat. Boden består av korrugerad rödfärgad plåt med vissa transparanta paneler så att naturligt ljus kan komma in. Meningen är att medlemmarna kan låna materielen under förutsättning att den omedelbart efter avslutad användning ställs tillbaka där den togs och i rengjort skick.

Ett stort tack till de som varit med och fått boden på plats!