Indockningsregler

Beckholmens Dockförening har via avtal med Kungliga Djurgårdens Förvaltning fått förmånen att förvalta en del av denna unika dockanläggning.

För gemensam trevnad har vi formulerat några förhållningsregler som gäller vid ditt varvsbesök:

 1. Vid in- och utdockningstillfällen skall varje fartyg ha en minimibemanning av 3 personer som hjälper till.
 2. Dockmästaren eller biträdande dockmästaren utför in-och utdockningar enligt vedertagna metoder och rutiner. Deras instruktioner skall ovillkorligen följas.
 3. Dockmästaren eller biträdande dockmästaren äger rätt att avbryta indockningen om instruktioner eller anvisningar inte följs eller om fartyget är underbemannat.
 4. In- och utdockning påbörjas kl. 9.00 om ingen annan överenskommelse gjorts med dockmästaren eller biträdande. Framåt 14-tiden brukar dockan vara tömd och du kan börja arbeta med ditt fartyg.
 5. Reparenten skall ha en egen ansvarsförsäkring täckande skada på tredje man eller dennes egendom.
 6. Vid skada orsakad genom dockmästarens eller biträdande dockmästarens fel eller försummelse finns en ansvarsförsäkring tecknad i dockföreningen. Den täcker skador upp till max 5 miljoner kronor.
 7. Verksamheten i anslutning till Västra dockan bygger på arbete i egen regi. Det vill säga föreningen utför inga arbeten på fartygen.
 8. Reparenten är skyldig att vidtaga de säkerhetsåtgärder som krävs vid så kallade heta arbeten: svetsning och kapning av metall, etc. Se särskilda regler. Blästring är på grund av miljöhänsyn ej tillåten.
 9. Det är viktigt att hänsyn tas till våra grannar. Arbeta inte med tryckluft eller andra verktyg som väsnas efter kl. 20.00.
 10. För att hushållssopor och fartygsavfall transporteras bort ifrån området ansvarar fartygsägaren. Dockbotten och området runt fartyget avstädas före utdockning.
 11. Toalett och duschutrymmen skall lämnas i snyggt skick. De ligger i föreningslokalen dit du får låna nyckel.
 12. Varvet äger rätt att vid behov förhala fartyget inom varvsområdet.
 13. Mobilkran för tunga lyft av master eller motorer, etc: Kontakta GV Varv, Tel 665 78 02, vår närmaste granne.
 14. Tillgång till el 3-fas 32 A finnes, samt adapter till 16 A. Elkostnaden debiteras extra. Priset är för närvarande 1,00 kr/kwh plus moms. Fast schablonpris upp till 100 kwh.
 15. Körtillstånd för bil in till Djurgården under sommarhalvåret finns att låna. OBS endast P- platser i anslutning till Västra dockan.
 16. Rökning i dockan är ej tillåten. Eldning i ved- eller oljakamin ombord är ej tillåten.
 17. I övrigt hoppas vi att din indockningsperiod på Beckholmen ska bli angenäm och trivsam.

Heta arbeten

Du som dockar in i Västra dockan ska läsa igenom dessa regler för heta arbeten. Du skriver under på att du har läst dem. Du blir ansvarig om du vållar en olycka. Beckholmen är en miljö med gamla K-märkta hus och skutor som ska räddas åt eftervärlden. Här får det inte hända, det som alltför ofta händer ute på byn. Lödnings-och svetsningsarbeten med gas och el samt metallarbeten med slip-och kapskriva brukar man benämna heta arbeten. Det farligaste i denna hantering är loppor och gnistor som far omkring. De flesta slocknar som du vet. Men det finns dom som inte slocknar!

Här följer våra fem regler:

 1. Städa bort spån och annat som kan bli en brasa.
 2. Täck över eller flytta undan grejer som inte ska stå i gnistregn.
 3. Vattna omkring arbetsstället. Det finns ofta fickor och skrymslen där en gnista omärkligt far in och antänder gammalt fnas. En mycket vanlig brandorsak! Du måste vattna grundligt.
  OBS! Gnistorna sprutar ofta in genom hål i väggen, till exempel mellan två spant.
  Hur ser det ut på andra sidan väggen? Ligger det spån där? Står det brandfarliga vätskor? Det kanske måste vattnas även där!
 4. Släckutrustning ska finnas bredvid dig. En vanlig sprayflaska med vatten är inte fel. Dessutom måste det finnas en riktig brandsläckare, som du kan nå direkt. Om den finns inne i båten och du är på utsidan så hinner du antagligen inte hämta den fort nogDet här var förberedelserna. Men det är en sak till!
 5. Entimmesregeln. Trots alla försiktighetsåtgärder så får du inte gå ifrån direkt efter att du har utfört heta arbeten. En hel timme måste någon vara kvar. Den här regeln betyder ofta att du måste planera om lite. Som alla vet är det bråttom för det mesta. Men det hjälps inte. Du får inte spruta gnistor omkring dig och sen gå hem direkt. Entimmesregeln måste du hålla på!

Fem saker alltså:

 • Städa
 • Täck
 • Vattna
 • Släckare
 • Entimmersregeln