Nya pirarna vid Östra kajen

Några frivilliga BDF-medlemmar och BDF:s vaktmästare har under Martin Elfvins ledning uträttat storverk vad gäller byggnationen av pirarna vid Östra kajen på Beckholmen. Pir 3 är helt klar och två fartyg har flyttats dit. Pir 2 är i stort sett också klar och balkarna för Pir 1 har gjorts färdiga för montering. Pirarna ser fantastiskt fina ut och passar väl in i omgivningen. Senare kommer belysning på pirarna att installeras liksom ett angöringsljus på respektive pirs nock.

Ellen och Sunbeam på plats vid Pir 3

Ellen och Sunbeam på plats vid Pir 3

Pir 2 nästan klar

Pir 2 nästan klar

Pir 1 på god väg

Pir 1 på god väg