På denna sida är det tänkt att vi ska berätta mer om utbyten och samarbeten mellan fartygsägare, besättningar, båtbyggare, hantverkare och andra som vill komma i kontakt med varandra.

Vill du veta mer, kontakta tills vidare Kiki Beije, Styrman Stiftelsen S/Y Ellen, 076-219 50 55, be.kicki@gmail.com.