Fredrik's Posts

Välkommen till BDFs årsmöte den 20 februari

  • 1 januari, 2022

BDFs årsmöte 2022 genomförs söndagen den 20 februari 2022 kl 15:00 i Stöttboden på Beckholmen. I skrivande stund satsar vi på att kunna genomföra årsmötet fysiskt församlade i Stöttboden men om Covid-19-läget...

Läs mer

Glöm inte medlemsavgiften

  • 1 januari, 2022

Medlemsavgiften för verksamhetsåret 2022 skall betalas in senast den 31 december 2021. Du betalar till BDF:s plusgiro 411 98 71-4. Avgifterna är: Fartygsombud: 200 kr Stödmedlem: 100 kr Vid...

Läs mer

Tack till alla som var med på arbetsdagen 13 november

  • 1 december, 2021

Hela BDF:s område fick en ordentlig uppsnyggning under höstens andra arbetsdag den 13 november då 33 medlemmar från 17 fartyg mötte upp för att göra en god insats. Östra kajen röjdes på materiel...

Läs mer

Årsmötet 2022 blir den 20 februari

  • 15 november, 2021

Styrelsen har beslutat att BDF Årsmöte 2022 genomförs söndagen den 20 februari 2022 med början kl 15.00 i Stöttboden, Beckholmen. Kan vara en god idé att redan nu notera detta i kalendern.

Läs mer

SSFs årsmöte i Stöttboden den 27 november

  • 14 november, 2021

Sveriges segelfartygsförbund (SSF) håller sitt årsmöte för 2021 i Stöttboden på Beckholmen lördagen den 27 november 2021. Lunch serveras i Stöttboden från kl 13.00 medan själva årsmötet börjar...

Läs mer

Välkommen till arbetsdag den 13 november

  • 11 november, 2021

Välkommen till höstens andra arbetsdag lördag 13 november med samling kl 1000 i Stöttboden på Beckholmen. Grovprogrammet för arbetsdagen är som följer: Samling för fördelning av arbetsuppgifter,...

Läs mer

Vinterliggarna har dockat in

  • 1 november, 2021

Idogt arbete pågår nu på årets fyra vinterliggare, nämligen Gretel, Ellen, Victoria Sofie och Agnes. Utdockning sker den 19 april 2022.

Läs mer

Pallställ och virkesstick

  • 1 november, 2021

Ett större pallställ har inköpts och ställts upp utefter norra stängslet på BDF:s område. Meningen är att merparten av medlemmarnas materiel på nya delen av Östra kajens trädäck skall läggas...

Läs mer

Var med och ta fram en flagga/vimpel för BDF!

  • 31 oktober, 2021

Vi vet ju att många kreativa medlemmar finns i vår förening varför styrelsen härmed utlyser en tävling att föreslå dels en flagga för BDF att hissas på vårt arrendeområde, bland annat på dockvallen...

Läs mer

Välkommen till föreningens arbetsdag 12 september

  • 6 september, 2021

Välkommen till höstens första arbetsdag söndag 12 september med samling kl 10:00 vid förrådsboden på Beckholmen. Dagens uppläggning är den traditionella: Samling för fördelning av arbetsuppgifter,...

Läs mer