Mattias Englund sätter en bit skarndäck och därmed är alla stora ekbitar på plats.