Årsmöte

  1. Evenemang
  2. Årsmöte

Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Årsmöte SSF

Beckholmens dockförening Beckholmen Västra Dockan

Dags för årsmöte i Sveriges Segelfartygsförbund. Mer information kommer senare.

Årsmöte den 15 maj

Beckholmens dockförening Beckholmen Västra Dockan

Härmed kallas BDF:s medlemmar till ”BDF Årsmöte 2022” söndagen den 15 maj 2022 kl 1500 i Stöttboden, Beckholmen. I händelse av att Covid-19-läget ändras så att mötesrestriktioner förhindrar eller att det vore olämpligt att hålla mötet i Stöttboden, kommer styrelsen så snart som möjligt att informera om alternativt genomförandesätt. Dagordning 1. Årsmötets öppnande. 2. Val […]